Rekenkamercommissie Vallei en Veluwerand

De rekenkamercommissie Vallei en Veluwerand werkt voor de gemeenten Barneveld, Bunnik, Bunschoten, Leusden, Nijkerk, Renswoude, Scherpenzeel, Woudenberg en Zeewolde.

De rekenkamercommissie doet onderzoek naar de doelmatigheid en de doeltreffendheid van het gemeentelijk beleid. Heeft het beleid de gewenste resultaten opgeleverd? En is het beleid met zo min mogelijk kosten bereikt?

De rekenkamercommissie is onafhankelijk. Zij ondersteunt de gemeenteraad in haar controlerende taak, maar kan zelfstandig besluiten welke onderwerpen zij wil onderzoeken. De gemeenteraad zelf kan ook onderwerp van onderzoek zijn.

De rekenkamercommissie komt voort uit artikel 81 van de nieuwe gemeentewet (uit 2002). Hierin is vastgelegd dat iedere gemeente vanaf 2006 moet beschikken over een rekenkamerfunctie. De taak van een rekenkamer(commissie) is het onderzoeken van de rechtmatigheid, doelmatigheid en doeltreffendheid van het bestuur en beleid van een gemeente.