Aanmelden onderzoeksonderwerpen

De rekenkamercommissie is onafhankelijk en kiest haar onderzoeksonderwerpen zelf. Maar de commissie luistert wel graag naar belanghebbenden en ontvangt graag onderzoeksideeën van inwoners.

Weet u een onderdeel van het gemeentelijk beleid, waarvan u denkt: 'Daar zou de rekenkamercommissie onderzoek naar moeten doen'?. Stuur dan een e-mail naar info@rkvalleienveluwerand.nl met daarin het onderwerp en een korte toelichting waarom u vindt dat dit onderzoek uitgevoerd moet worden. U ontvangt binnen zes weken een eerste reactie van de rekenkamercommissie.

Welke onderwerpen komen in aanmerking?
De rekenkamercommissie evalueert in principe het gemeentelijk beleid achteraf. Daarnaast hanteren wij de volgende selectiecriteria.
- Hoe maatschappelijk relevant is het onderwerp?
- Wat zijn de risico's voor de gemeente?
- Wat is de toegevoegde waarde van het onderzoek?
- Is de onderzoeksvraag niet op een andere, meer eenvoudige wijze te beantwoorden?
- Is een soortgelijk onderzoek al eerder uitgevoerd?

Wat onderzoekt de rekenkamercommissie niet?
De rekenkamercommissie richt zich niet op individuele gevallen. Uw onderzoeksidee moet het persoonlijk belang overstijgen. Als u vindt dat u persoonlijk bent benadeeld, zoekt u dan schriftelijk of mondeling contact met de klachtencoördinator van de gemeente.

De rekenkamercommissie ziet uw idee graag tegemoet!