Rapporten per gemeente

De rapporten van de Rekenkamercommissie per gemeente:

Barneveld
Bunnik
Bunschoten
Leusden
Nijkerk
Renswoude
Scherpenzeel
Woudenberg
Zeewolde

Rapporten in Barneveld

Innovatief aanbesteden van het wegenonderhoud in de gemeente Barneveld
 

mei 2019

Download:

27-05-2019

Persbericht:

Risicomanagement in het sociaal domein gemeente Barneveld
 

december 2017

Download:

21-12-2017

Persbericht:

Digitale veiligheid Barneveld
 

februari 2017

Download:

13-02-2017

Persbericht:

Kwaliteit raadsvoorstellen en werkwijze gemeenteraad Barneveld
 

september 2016

Download:

08-12-2016

Persbericht:

Handhaving en legalisering in Barneveld
 

juli 2014

Download:

16-07-2014

Persbericht:

Wijkplatforms in Barneveld
 

oktober 2012

Download:

29-10-2012

Persbericht:

16-02-2016

Terugblik:

Regelgeving voor onderwijshuisvesting
 

april 2011

Download:

19-04-2011

Persbericht:

Quickscan grondprijzen
 

november 2009

Download:

24-11-2009

Persbericht:

februari 2013

Terugblik:

Onderzoek coalitieakkoord
 

oktober 2009

Download:

12-10-2009

Persbericht:

Effectiviteit van het subsidiebeleid
 

april 2007

Download:

23-04-2007

Persbericht:

juni 2010

Terugblik:

Benchmark collegeprogramma's Barneveld
 

november 2006

Download:

'De inhuur van externen'
 

mei 2006

Download:

17-05-2006

Persbericht:

 

Terugblik:

Rapporten in Bunnik

Handhaving en legalisering in Bunnik
 

november 2014

Download:

18-11-2014

Persbericht:

17-05-2018

Terugblik:

Regionale samenwerkingen in Bunnik
 

augustus 2013

Download:

22-08-2013

Persbericht:

09-06-2016

Terugblik:

Samenhang in het jeugdbeleid
 

juni 2011

Download:

16-06-2011

Persbericht:

Effectiviteit subsidiebeleid
 

juli 2009

Download:

13-07-2009

Persbericht:

september 2011

Terugblik:

'De burger gehoord?'
 

september 2008

Download:

Conclusies en aanbevelingen Bunnik *
Onderzoeksbevindingen Bunnik *

* Het onderzoek naar klachten en bezwaarschriften Bunnik is in 2008 uitgevoerd door de rekenkamercommissie Bunnik. Deze commissie was op dat moment door middel van een personele unie aangesloten bij de rekenkamercommissie Vallei en Veluwerand, in afwachting van een definitieve aansluiting.
 

oktober 2011

Terugblik:

Rapporten in Bunschoten

Nieuwbouwwoningen voor starters in Bunschoten
 

december 2017

Download:

21-12-2017

Persbericht:

Plan Zuyderzee
 

juni 2015

Download:

29-06-2015

Persbericht:

Rapporten in Leusden

Risicomanagement in het sociaal domein gemeente Leusden
 

juni 2019

Download:

03-06-2019

Persbericht:

Regionale samenwerkingen in Leusden
 

13-04-2017

Terugblik:

Digitale veiligheid Leusden
 

oktober 2016

Download:

31-10-2016

Persbericht:

Kwaliteit beleidsinformatie Leusden
 

oktober 2016

Download:

17-10-2016

Persbericht:

Inwonersparticipatie Leusden
 

augustus 2014

Download:

01-09-2014

Persbericht:

Regionale samenwerkingen in Leusden
 

oktober 2013

Download:

28-10-2013

Persbericht:

Risicomanagement grondbeleid
 

augustus 2012

Download:

23-08-2012

Persbericht:

08-10-2013

Terugblik:

Effectiviteit van het re-integratiebeleid
 

april 2010

Download:

 

Persbericht:

09-07-2013

Terugblik:

Onderzoek coalitieakkoord
 

oktober 2009

Download:

12-10-2009

Persbericht:

Effectiviteit van het subsidiebeleid
 

april 2007

Download:

23-04-2007

Persbericht:

 

Terugblik:

Quickscan bezuinigingsproces Leusden
 

oktober 2006

Download:

16-10-2006

Persbericht:

 

Terugblik:

'De inhuur van externen'
 

mei 2006

Download:

17-05-2006

Persbericht:

 

Terugblik:

Rapporten in Nijkerk

Digitale veiligheid Nijkerk
 

september 2017

Download:

26-09-2017

Persbericht:

Regionale samenwerking
 

juni 2016

Download:

17-06-2016

Persbericht:

Samenhang in het jeugdbeleid
 

februari 2011

Download:

01-02-2011

Persbericht:

07-05-2014

Terugblik:

Onderzoek coalitieakkoord
 

oktober 2009

Download:

12-10-2009

Persbericht:

Effectiviteit van het subsidiebeleid
 

april 2007

Download:

23-04-2007

Persbericht:

juni 2010

Terugblik:

Budgetbewakingsysteem personele lasten Nijkerk
 

oktober 2006

Download:

16-10-2006

Persbericht:

 

Terugblik:

'De inhuur van externen'
 

mei 2006

Download:

17-05-2006

Persbericht:

 

Terugblik:

Rapporten in Renswoude

Beleid voor inwoners met lichamelijke beperkingen
 

januari 2012

Download:

23-01-2012

Persbericht:

11-12-2014

Terugblik:

Benchmark klachten, bezwaar en beroep
 

mei 2008

Download:

Onderzoek geld en vermogensbeheer in Renswoude
 

januari 2008

Download:

28-01-2008

Persbericht:

Effectiviteit van het subsidiebeleid
 

april 2007

Download:

23-04-2007

Persbericht:

'De inhuur van externen'
 

mei 2006

Download:

17-05-2006

Persbericht:

 

Terugblik:

Rapporten in Scherpenzeel

Risicomanagement in het sociaal domein gemeente Scherpenzeel
 

december 2018

Download:

12-12-2018

Persbericht:

Regionale samenwerking
 

juni 2013

Download:

03-06-2013

Persbericht:

Beleid voor inwoners met lichamelijke beperkingen
 

april 2011

Download:

12-04-2011

Persbericht:

18-11-2013

Terugblik:

Benchmark klachten, bezwaar en beroep
 

mei 2008

Download:

Onderzoek geld en vermogensbeheer in Scherpenzeel
 

januari 2008

Download:

juni 2010

Download:

28-01-2008

Persbericht:

Effectiviteit van het subsidiebeleid
 

april 2007

Download:

23-04-2007

Persbericht:

'De inhuur van externen'
 

mei 2006

Download:

17-05-2006

Persbericht:

 

Terugblik:

Rapporten in Woudenberg

Doemee onderzoek VN-verdrag handicap
 

oktober 2019

Download:

21-10-2019

Persbericht:

Risicomanagement gemeentelijke inkomsten
 

juli 2018

Download:

02-07-2018

Persbericht:

Uitvoering grondbeleid
 

september 2013

Download:

19-09-2013

Persbericht:

Regionale samenwerking
 

maart 2013

Download:

20-03-2013

Persbericht:

Beleid voor inwoners met lichamelijke beperkingen
 

februari 2011

Download:

01-02-2011

Persbericht:

16-12-2013

Terugblik:

Globale verkenning onderhoud kapitaalgoederen
 

juni 2008

Download:

26-06-2008

Persbericht:

Benchmark klachten, bezwaar en beroep
 

mei 2008

Download:

Effectiviteit van het subsidiebeleid
 

april 2007

Download:

23-04-2007

Persbericht:

'De inhuur van externen'
 

mei 2006

Download:

17-05-2006

Persbericht:

 

Terugblik:

Rapporten in Zeewolde

Digitale veiligheid Zeewolde
 

maart 2019

Download:

07-03-2019

Persbericht:

Digitale dienstverlening in Zeewolde
 

16-12-2015

Bevindingen:

Risicomanagement grondbeleid
 

december 2012

Download:

13-12-2012

Persbericht:

Onderzoek coalitieakkoord
 

oktober 2009

Download:

12-10-2009

Persbericht:

Quickscan prestatieafspraken jeugd-/jongerenbeleid
 

juli 2009

Download:

07-07-2009

Persbericht:

03-06-2013

Persbericht:

Globale verkenning onderhoud kapitaalgoederen
 

januari 2011

Download:

juli 2008

Download:

03-07-2008

Persbericht:

Effectiviteit van het subsidiebeleid
 

april 2007

Download:

23-04-2007

Persbericht:

juli 2010

Terugblik: