Rapporten per jaar

De rapporten van de Rekenkamercommissie per jaar:

2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006

Verschenen rapporten in 2019

Risicomanagement in het sociaal domein gemeente Leusden
 

juni 2019

Download:

03-06-2019

Persbericht:

Innovatief aanbesteden van het wegenonderhoud in de gemeente Barneveld
 

mei 2019

Download:

27-05-2019

Persbericht:

Digitale veiligheid Zeewolde
 

maart 2019

Download:

07-03-2019

Persbericht:

Verschenen rapporten in 2018

Risicomanagement in het sociaal domein gemeente Scherpenzeel
 

december 2018

Download:

12-12-2018

Persbericht:

Risicomanagement gemeentelijke inkomsten in Woudenberg
 

juli 2018

Download:

02-07-2018

Persbericht:

Handhaving en legalisering in Bunnik
 

17-05-2018

Terugblik:

Verschenen rapporten in 2017

Nieuwbouwwoningen voor starters in Bunschoten
 

december 2017

Download:

21-12-2017

Persbericht:

Risicomanagement in het sociaal domein gemeente Barneveld
 

december 2017

Download:

21-12-2017

Persbericht:

Digitale veiligheid Nijkerk
 

september 2017

Download:

26-09-2017

Persbericht:

Regionale samenwerkingen in Leusden
 

13-04-2017

Terugblik:

Digitale veiligheid Barneveld
 

februari 2017

Download:

13-02-2017

Persbericht:

Verschenen rapporten in 2016

Kwaliteit raadsvoorstellen en werkwijze gemeenteraad Barneveld
 

september 2016

Download:

08-12-2016

Persbericht:

Digitale veiligheid Leusden
 

oktober 2016

Download:

31-10-2016

Persbericht:

Kwaliteit beleidsinformatie Leusden
 

oktober 2016

Download:

17-10-2016

Persbericht:

Regionale samenwerkingen in Bunnik
 

09-06-2016

Terugblik:

Wijkplatforms in Barneveld
 

16-02-2016

Terugblik:

Verschenen rapporten in 2015

Digitale dienstverlening in Zeewolde
 

16-12-2015

Bevindingen:

Regionale samenwerking
 

19-11-2015

Terugblik:

Risicomanagement grondbeleid
 

08-10-2015

Terugblik:

Digitale dienstverlening in Barneveld
 

september 2014

Download:

23-09-2014

Persbericht:

Minimabeleid in Nijkerk
 

06-08-2015

Terugblik:

Plan Zuyderzee
 

juni 2015

Download:

29-06-2015

Persbericht:

Regionale samenwerking in Nijkerk
 

juni 2015

Download:

17-06-20156

Persbericht:

Risicomanagement grondbeleid
 

13-05-2015

Terugblik:

Verschenen rapporten in 2014

Interactief beleid in Barneveld
 

18-12-2014

Download:

Beleid voor inwoners met lichamelijke beperkingen in Renswoude
 

11-12-2014

Download:

Handhaving en legalisering in Bunnik
 

november 2014

Download:

18-11-2014

Persbericht:

Inwonersparticipatie Leusden
 

augustus 2014

Download:

01-09-2014

Persbericht:

Handhaving en legalisering in Barneveld
 

juli 2014

Download:

16-07-2014

Persbericht:

Samenhang in het jeugdbeleid
 

07-05-2014

Terugblik:

Decentralisatie rijkstaken gemeente Nijkerk
 

09-01-2014

Archief:

Verschenen rapporten in 2013

Beleid voor inwoners met lichamelijke beperkingen in Woudenberg
 

16-12-2013

Download:

Beleid voor inwoners met lichamelijke beperkingen in Scherpenzeel
 

18-11-2013

Download:

Regionale samenwerkingen in Leusden
 

oktober 2013

Download:

28-10-2013

Persbericht:

Uitvoering grondbeleid in Woudenberg
 

september 2013

Download:

19-09-2013

Persbericht:

Regionale samenwerkingen in Bunnik
 

augustus 2013

Download:

22-08-2013

Persbericht:

Re-integratiebeleid Leusden
 

09-07-2013

Download:

Quickscan prestatieafspraken jeugd-/jongerenbeleid Zeewolde
 

03-06-2013

Download:

Regionale samenwerkingen in Scherpenzeel
 

juni 2013

Download:

03-06-2013

Persbericht:

Regionale samenwerkingen in Woudenberg
 

maart 2013

Download:

20-03-2013

Persbericht:

Doorwerkingstraject prestatieafspraken woonbeleid Nijkerk
 

februari 2013

Download:

Doorwerkingstraject grondprijzen Barneveld
 

februari 2013

Download:

Regionale samenwerkingen in Zeewolde
 

februari 2013

Download:

07-02-2013

Persbericht:

Verschenen rapporten in 2012

Risicomanagement grondbeleid gemeente Zeewolde
 

december 2012

Download:

13-12-2012

Persbericht:

Wijkplatforms in Barneveld
 

oktober 2012

Download:

29-10-2012

Persbericht:

Doorwerkingstraject prestatieafspraken woonbeleid Leusden
 

september 2012

Download:

Risicomanagement grondbeleid gemeente Leusden
 

augustus 2012

Download:

23-08-2012

Persbericht:

Risicomanagement grondbeleid gemeente Nijkerk
 

juni 2012

Download:

21-06-2012

Persbericht:

Beleid voor inwoners met lichamelijke beperkingen in Renswoude
 

januari 2012

Download:

23-01-2012

Persbericht:

Verschenen rapporten in 2011

Bereik van het armoedebeleid gemeente Nijkerk
 

december 2011

Download:

01-12-2011

Persbericht:

Doorwerkingstraject afhandeling klachten en bezwaar
 

oktober 2011

Download:

Doorwerkingstraject subsidiebeleid
 

september 2011

Download:

Samenhang in het jeugdbeleid in Bunnik
 

juni 2011

Download:

16-06-2011

Persbericht:

Regelgeving voor onderwijshuisvesting in Barneveld
 

april 2011

Download:

19-04-2011

Persbericht:

Beleid voor inwoners met lichamelijke beperkingen in Scherpenzeel
 

april 2011

Download:

12-04-2011

Persbericht:

Samenhang in het jeugdbeleid in Nijkerk
 

februari 2011

Download:

01-02-2011

Persbericht:

Beleid voor inwoners met lichamelijke beperkingen in Woudenberg
 

februari 2011

Download:

01-02-2011

Persbericht:

Doorwerkingstraject onderhoud kapitaalgoederen
 

januari 2011

Download:

Verschenen rapporten in 2010

Interactief beleid
 

oktober 2010

Download:

28-10-2010

Persbericht:

Doorwerkingsonderzoek effectiviteit van het subsidiebeleid
 

juni/juli 2010

Download:

Doorwerkingsonderzoek treasurybeleid Scherpenzeel
 

juni 2010

Download:

Effectiviteit van het re-integratiebeleid in Leusden
 

april 2010

Download:

 

Persbericht:

Verschenen rapporten in 2009

Quickscan grondprijzen Barneveld
 

november 2009

Download:

24-11-2009

Persbericht:

Onderzoek coalitieakkoorden Barneveld, Leusden, Nijkerk, Zeewolde
 

oktober 2009

Download:

 

Persbericht:

Effectiviteit subsidiebeleid Bunnik
 

juli 2009

Download:

 

Persbericht:

Quickscan prestatieafspraken jeugd-/jongerenbeleid
 

juli 2009

Download:

 

Persbericht:

Verschenen rapporten in 2008

Budgetbewakingsysteem personele lasten Nijkerk
 

oktober 2006

Terugblik:

Quickscan bezuinigingsproces Leusden
 

oktober 2006

Terugblik:

Benchmark klachten, bezwaar en beroep
 

mei 2008

Download:

'De burger gehoord?'
 

maart-september 2008

Download:

Conclusies en aanbevelingen Bunnik *
Onderzoeksbevindingen Bunnik *
Conclusies en aanbevelingen Leusden
Onderzoeksbevindingen Leusden
Conclusies en aanbevelingen Nijkerk
Onderzoeksbevindingen Nijkerk
Conclusies en aanbevelingen Zeewolde
Onderzoeksbevindingen Zeewolde

* Het onderzoek naar klachten en bezwaarschriften Bunnik is in 2008 uitgevoerd door de rekenkamercommissie Bunnik. Deze commissie was op dat moment door middel van een personele unie aangesloten bij de rekenkamercommissie Vallei en Veluwerand, in afwachting van een definitieve aansluiting.
 

 

Persbericht:

Onderzoek geld en vermogensbeheer
 

januari 2008

Download:

 

Persbericht:

Verschenen rapporten in 2007

Verschenen rapporten in 2006

Benchmark collegeprogramma's Barneveld
 

november 2006

Download:

Budgetbewakingsysteem personele lasten Nijkerk
 

oktober 2006

Download:

 

Persbericht:

Quickscan bezuinigingsproces Leusden
 

oktober 2006

Download:

 

Persbericht:

'De inhuur van externen'
 

mei 2006

Download:

 

Persbericht: