Reglement van orde

In het reglement van orde van de rekenkamercommissie liggen vast: de missie en doelen, de organisatiestructuur, de werkwijze bij vergaderingen en bijeenkomsten, de algemene werkwijze en bepalingen over het budget.

 

 

Download: