Samenstelling rekenkamercommissie

De rekenkamercommissie bestaat uit een voorzitter en vier leden. Zij zijn extern. Dat wil zeggen dat ze niet werkzaam zijn bij één van de aangesloten gemeenten. Twee ambtelijk onderzoekers/secretarissen (part-time) ondersteunen de commissie en voeren grotendeels de onderzoeken uit. Hun werkplek is in het gemeentehuis van Barneveld.

De heer drs. Jan van Zomeren (voorzitter) heeft in diverse functies ruime ervaring opgedaan bij de overheid. Hij was 12,5 jaar burgemeester in de gemeenten Heumen en Gemert-Bakel. Daarvoor was hij bestuurssecretaris bij de politieregio Gelderland-Midden en plv kabinetschef van de Commissaris van de Koningin in Drenthe en Noord Brabant. Ook was hij statenlid in Gelderland en raadslid in de gemeente Amerongen. Nu vervult hij enkele bestuursfuncties (w.o. Stichting Kasteel Amerongen en activiteiten m.b.t. Srebrenica).

Mevrouw ir. Ine van de Vlierd EMFC RC (plv. voorzitter/lid) is na een studie Technische Bedrijfskunde en een postdoctorale opleiding tot Controller werkzaam als strategisch financieel adviseur bij een gemeente.

De heer dr. Mark Pen (lid) is hoofd onderzoekbeleid bij de Universiteit Utrecht. Eerder was hij strateeg bij een grote gemeente, plaatsvervangend griffier, (wetenschappelijk) onderzoeker, consultant en lid van een gemeentelijke rekenkamercommissie.

De heer dr. Joost Scheltinga (lid) heeft zowel ervaring in het bedrijfsleven, als bij de overheid, als in de universitaire onderzoekswereld. Hij is lid van de gemeenteraad van de gemeente Utrechtse Heuvelrug.

De heer drs. Herbert ter Beek MPM (lid) is algemeen en bedrijfseconoom en Master of Public Management. Hij is eigenaar-adviseur van een economisch beleidsonderzoeks- en adviesbureau en was zes jaar lid van de RKC Haarlemmermeer.

Mevrouw ir. Ingrid Spoor werkt sinds 1 november 2011 als secretaris/onderzoeker bij de rekenkamercommissie Vallei en Veluwerand. Daarvoor heeft zijn in de gemeente Veenendaal gewerkt als secretaris van de rekenkamercommissie. Ook is zij werkzaam geweest als planning en controlmedewerker bij Wageningen UR.

Mevrouw drs. Els de With-van Schaik werkt sinds 24 oktober 2018 als secretaris/onderzoeker bij de rekenkamercommissie Vallei en Veluwerand. Na haar studie Bestuurskunde en de politieopleiding heeft zij eerst bij de politie gewerkt. Daarna heeft zij ruim acht jaar in de gemeente Rhenen gewerkt als beleidsmedewerker Openbare Orde en Veiligheid/Crisisbeheersing.

Een overzicht met beroepsmatige en nevenactiviteiten van de voorzitter en de leden van de rekenkamercommissie kunt u hier downloaden.