Rapporten per onderwerp

Aanbestedingsbeleid

Aanbesteding wegenonderhoud

Innovatief aanbesteden van het wegenonderhoud in de gemeente Barneveld
 

mei 2019

Download:

27-05-2019

Persbericht:

Afvalbeleid

Beleid voor inwoners met lichamelijke beperkingen

Bezuinigingen

Quickscan bezuinigingsproces Leusden
 

oktober 2006

Download:

 

Persbericht:

 

Terugblik:

Budgetbewakingsysteem personele lasten

Budgetbewakingsysteem personele lasten Nijkerk
 

oktober 2006

Download:

 

Persbericht:

 

Terugblik:

Coalitieakkoord

Collegeprogramma's

Benchmark collegeprogramma's Barneveld
 

november 2006

Download:

Decentralisatie rijkstaken

Digitale dienstverlening

Digitale dienstverlening in Zeewolde
 

16-12-2015

Bevindingen:

Digitale veiligheid

Digitale veiligheid Zeewolde
 

maart 2019

Download:

07-03-2019

Persbericht:

Digitale veiligheid Nijkerk
 

september 2017

Download:

26-09-2017

Persbericht:

Digitale veiligheid Barneveld
 

februari 2017

Download:

13-02-2017

Persbericht:

Digitale veiligheid Leusden
 

oktober 2016

Download:

31-10-2016

Persbericht:

Geld en vermogensbeheer/Treasurybeleid

Onderzoek geld en vermogensbeheer
 

januari 2008

Download:

 

Persbericht:

Gemeentelijke accommodaties

Grondbeleid

Uitvoering grondbeleid in Woudenberg
 

september 2013

Download:

 

Persbericht:

Grondprijzen

Quickscan grondprijzen
 

november 2009

Download:

 

Persbericht:

 

Terugblik:

Handhaving en legalisering

Handhaving en legalisering in Bunnik
 

november 2014

Download:

18-11-2014

Persbericht:

17-05-2018

Terugblik:

Handhaving en legalisering in Barneveld
 

juli 2014

Download:

16-07-2014

Persbericht:

Inhuur van externen

Interactief beleid

Inwonersparticipatie Leusden
 

augustus 2014

Download:

01-09-2014

Persbericht:

Jeugd-/Jongerenbeleid

Quickscan prestatieafspraken jeugd-/jongerenbeleid
 

juli 2009

Download:

07-07-2009

Persbericht:

03-06-2013

Persbericht:

Klachten, bezwaar en beroep

Benchmark klachten, bezwaar en beroep
 

mei 2008

Download:

Kwaliteit beleidsinformatie

Kwaliteit raadsvoorstellen en werkwijze gemeenteraad Barneveld
 

september 2016

Download:

08-12-2016

Persbericht:

Minimabeleid

Minimabeleid gemeente Nijkerk
 

december 2011

Download:

 

Persbericht:

 

Terugblik:

Onderhoud en beheer van kapitaalgoederen

Onderwijshuisvesting

Regelgeving voor onderwijshuisvesting
 

april 2011

Download:

 

Persbericht:

Participatiebeleid en re-integratie

Effectiviteit van het re-integratiebeleid Leusden
 

april 2010

Download:

 

Persbericht:

 

Terugblik:

Plan Zuyderzee

Plan Zuyderzee
 

juni 2015

Download:

29-06-2015

Persbericht:

Regionale samenwerking

Risicomanagement in het sociaal domein

Risicomanagement in het sociaal domein gemeente Leusden
 

juni 2019

Download:

03-06-2019

Persbericht:

Risicomanagement in het sociaal domein gemeente Scherpenzeel
 

december 2018

Download:

12-12-2018

Persbericht:

Risicomanagement gemeentelijke inkomsten in Woudenberg
 

juli 2018

Download:

02-07-2018

Persbericht:

Risicomanagement in het sociaal domein gemeente Barneveld
 

december 2017

Download:

21-12-2017

Persbericht:

Subsidiebeleid

Wijkplatforms

Wijkplatforms in Barneveld
 

oktober 2012

Download:

 

Persbericht:

 

Terugblik:

Woonbeleid

Nieuwbouwwoningen voor starters in Bunschoten
 

december 2017

Download:

21-12-2017

Persbericht: